Privacybeleid

Privacybeleid

Spoused is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • info@spoused.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spoused verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u: 

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over de activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spoused.nl, dan verwijderen wij deze gegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spoused verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om de diensten bij u aan te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Spoused neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of algoritmes, zonder dat hier een mens tussen komt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spoused bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 5 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Spoused verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spoused maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Google Adsense

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites.

Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.

U kunt zich  afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. Als gebruiker kunt u zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers afmelden door aboutads.info te bezoeken.

Google Analytics

Spoused maakt gebruik van Google Analytics. Het delen van informatie is hierin uitgezet en we hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. We voldoen hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spoused en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spoused.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek.  

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Spoused neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@spoused.nl

Spoused wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit privacy statement mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Spoused.

Gratis verzending

Op alle orders vanaf €50,- euro binnen Nederland!

24/7 klantenservice

24/7 bereikbaar op whatsapp, mail of chatten.

30 dagen retour

Je kunt altijd binnen 30 dagen retourneren.